godło
Cezary Cieśluk
RADCA PRAWNY
arrow_downward

§

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Kartuzach prowadzona przez radcę prawnego Cezarego Cieśluka świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.

Mając na względzie przede wszystkim interes reprezentowanego Klienta, każda sprawa jest analizowana pod względem najkorzystniejszego rozwiązania. Pomoc prawna świadczona przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Cezary Cieśluk

Radca Prawny

arrow_downward

§

Główne specjalizacje

|

Prawo cywilne

Zajmuję się szeroko pojętym prawem cywilnym prowadzę spraw: o zapłatę, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o ustanowienie służebności spadkowych, lokalowych (eksmisje, ustalenie bezskuteczności wypowiedzenia umowy najmu). Przygotowuje również umowy oraz sprawdzam już sporządzone w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, mając na względzie zabezpieczenie interesów klienta.

|

Prawo rodzinne

Podejmując się ich prowadzeniem spraw rodzinnych, kieruję się przede wszystkim dobrem klienta oraz gwarantuje pełną poufność i zaufanie. Prowadzę sprawy o rozwódy i separację, stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, alimenty, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej, zaspokajanie potrzeb rodziny, ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, podział majątku wspólnego małżonków

|

Prawo gospodarcze

Świadcząc usługi prawne na rzecz przedsiębiorców mam na uwadze wszystkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej poszukując optymalnych rozwiązań dla naszych klientów. Zapewniam kompleksową pomoc prawną zarówno początkującym przedsiębiorcom, jak i tym z ugruntowaną pozycją na rynku. Zakresu kompetencji to m.in.: zakładanie spółek, fundacji i stowarzyszeń, prawo korporacyjne, przekształcenia, umowy akty wewnętrzne i regulaminy, sprawy o zapłatę

|

Prawo administracyjne

Podążając za oczekiwaniami naszych klientów zajmuję się prowadzeniem postępowań administracyjnych zarówno na etapie postępowania przed organami administracji publicznej, jak również na etapie sądowym, poszukując najbardziej celowych i skutecznych rozwiązań każdej prowadzonej sprawy. Świadczę usługi w ramach: odwołań od decyzji ZUS, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska, dofinansowań z urzędu pracy oraz Unii Europejskiej

|

Odszkodowania

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań. Świadczę pomoc prawną na rzecz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, uzyskując dla nich należną rekompensatę w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty. Profil działalności w zakresie odszkodowań obejmuje również: uzyskiwanie odszkodowań za odwołany, opóźniony lot, zagubiony bagaż, błąd medyczny, wypadki komunikacyjne i inne, odszkodowanie za szkodę i zadośćuczynienie za krzywdę

|

Prawo pracy

Zajmując się prawem pracy, które ma na celu ochronę interesów pracowniczych, zadaniem jest ochrona słusznych interesów klientów. Doradzam im na temat Kodeksu Pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Przeprowadzę Twoją sprawę o: przywrócenie do pracy, odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Przeanalizuję Twoją umowę o pracę odpowiadając na nurtujące Cię pytania, oraz udzielę porad w zakresie przysługujących Ci uprawnień pracowniczych.

|

Cezary Cieśluk

Radca Prawny

arrow_downward

Radca Prawny

Kancelaria Radcy Prawnego
nr GD/GD/3349

Logo Krajowej Izby Radców Prawnych

Kontakt z klientami

Powiat Lęborski
Łebień nr 36 - siedziba
84-351 Nowa Wieś Lęborska

Powiat Kartuski
ul. Mściwoja II nr 15 B
83-300 Kartuzy


T +48 608 006 003
E cezary.ciesluk@gmail.com


Polub profil na Facebooku

Formularz kontaktowy